Sunday, August 12, 2012

Padmashree Chittani Ramachandra Hegade

ನಿನ್ನಯಾ ಬಲು ಹೇನು ಮಾರುತಿ ...
ಅಬ್ಬಾಎಂಥ ಕುಣಿತಾ
ಹವುದು 61ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಅನಬಿಷಿಕ್ತ ದೋರೆ ಯಾಗಿ ಮೇರೆದು...ಅಬಿಮಾನಿಗಳೇ ಅಂತ ರಂಗದ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು
ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದೇ ಆದರು ದಿನಕೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಯಕ್ಷ ರಸಿಕನ ಮನಕ್ಕೆ ರಸ ದ್ವುತಣ ನೀಡಿ ಯಕ್ಷ ಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾತ ನೂರ್ ಕಾಲಬಾಳಲಿ
ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಅಜ್ಜ ನೀಡಿದ ಆದರ್ಶಗಳು ಇವತ್ಹಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಯಕ್ಷ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ವಾಗಲಿ
ಯಕ್ಷಗನಂ ಗೆಲ್ಗೆ -ಯಕ್ಷ ಗಾನಂ ಬಾಲ್ಗೆ

No comments:

Post a Comment