Tuesday, May 7, 2013

Halady Srinivasa shetty wins the Assembly ellection 2013.

ಕುಂದಾಪುರ ಮತದಾರನ ಜಾಣ ನಿಲುವು ...... ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಗೆಲುವು....!!.
ಪಕ್ಷಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ,ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮತದಾರರು !!


1 comment: