Friday, November 27, 2009

whats ur japanese name-learn japanese

whats ur japanese name?!!!!
whats ur japanese name?!!!!
Whats your Japanese name?
Take each letter of your name and substitute it with the japanese
sound
to the right of the letter. Names might be kinda long.

A -ka; B-tu; C-mi; D -te; E -ku; F -lu;
G -ji; H -ri; I -ki; J-zu; K -me; L -ta;
M -rin; N -to; O -mo; P-no; Q -ke;
R -shi; S -ari; T -chi; U-do; V -ru;
W -mei; X -na; Y-fu; Z-zi

Write ur name and POST it n let your friends know the same.... ITS REAL FUN

Thursday, November 26, 2009

Cha (Tea)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 80 % ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ-ಕಾಪಿಯ ಪುರಾಣ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ??
ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 19ನೇ ಪುರಾಣವಾದ ತಲೆಹರಟೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೇಯಪರ್ವದ 420 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. "ನಭಯಂ ಚಾಸ್ತಿ ಜಾಗೃತಃ " ಅಂದರೆ ಚಾ ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸದಾ ಜಾಗೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ
ವನವಾಸ - ರಾವಣ ಸಂಹಾರ - ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ರಾಮ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ Evening Walk ಗೋಸ್ಕರ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರಿನ ಆರ್ತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು . ಈಗ ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತವೆಯೇ ?? ಎಂಬ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ . ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರಾಮ
"ಓ ತರುಲತೆಗಳೇ ಓ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳೇ ..... ಕಂಡಿರಾ ನನ್ನ ಸೀತೆಯನ್ನು??? ............ ..... ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ . ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು . ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?? ಆ ಆರ್ಥಸ್ವರ ಕೇಳಿದ ರಾಮ ಅದರ ಬಳಿ ಬಂದು ಏನಾಯಿತು ?? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಬೇರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿತು .
ನೋಡು ರಾಮ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಂತ ತಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು . ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸುಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ . ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ ?? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ಹೇಳಿದ "ಎಲೈ ಸಂಜೀವಿನಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲ. ನಾನು ವಿಧಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಾರೆ . ಆದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಸಿದ . ಅದರ ಅವತಾರವೇ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಚಹಾ .
ಇನ್ನೂ ಸಂಶಯವೇ ??? ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ..... ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದವರಂತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?? ಅದರ ಕರ್ಮಫಲ ಇನ್ನೊ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಚಹಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮರದ ಬೇರಿನಡಿ ಬಿಸಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ ?? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೀವಿನಿಯನ್ನು ತಂದವನು ಹನುಮಂತ ಯಾವ ಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ "ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ " ಇಡೀ ಪರ್ವತ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಹಾ ತಂದವರು ಜೇಮ್ ಶೆಡ್ ಜೀ ಟಾಟಾ ಅವರು ಫಾರಸೀ ಆಗಿದ್ದರು. ನೋಡಿದಿರಾ ?? FAR = ದೂರ SEE = ದೃಷ್ಟಿ . ಹೀಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದಲೇ ಚಹಾವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರು . ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಂದ ಚಹಾಕ್ಕೆ "ಕಾನನ ದೇವನ ಚಹಾ " ( Kannan Devan Tea ) ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ದೇವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಸೊಪ್ಪು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದು ಚಹಾದ ಪುರಾಣವಾದರೆ ಕಾಪಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಳೆಯದು . ಸಮುದ್ರಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಾಸುರ ಯಕ್ಷ ಗಂಧರ್ವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಥಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಡುವೆ "ಕಾಲಕೂಟ" ವೆಂಬ ಖತರ್ನಾಕ್ ವಿಷ ಬರಲು ಈಶ್ವರ ಅದನ್ನು bottoms up ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ. ನಂತರ ಪೀಯುಷ ( ಅಮೃತ ) ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು . ಅಸುರರಿಗೆ ಮೊಹಿನಿಯಿಂದ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಇನ್ನೇನು ಪೀಯುಷವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ "Hello Excuse me Boss " ಎಂಬ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ?? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಥಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲೆ ದೋಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ?? ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬಳಸಿದ್ದರ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ?? ನಮಗೂ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡಿದರು . ಆಗ ದೇವರು ಓಹೋ .... ಅಮೃತ ಬೇಕಾ ?? ಕಾಲಕೂಟ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡಿದರು . ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಲಕೂಟದಿಂದ ಹೆದರಿಕೊಂಡರೂ ಪಾಲು ಸಿಗದೇ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು .
ಆಮೇಲೆ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ , ದೈತ್ಯಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಗಣಪಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರು ಕುಳಿತು ಒಂದು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು " ಕಾಲಕೂಟದಿಂದ " "ಕಾ" ತೆಗೆದು "ಪೀಯೂಷದಿಂದ" "ಪೀ " ತೆಗೆದು "ಕಾಪಿ " ಮಾಡಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು . ಈ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವರ Favour ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ "BRU" ಎಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಇದನ್ನು ಕುಡಿದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಶೆ ಏರಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು "ನಶಾಕಾಪಿ " ಎಂದರು ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದ NESCAFE ಆಯಿತು.ಹೀಗೆ ಸುರ - ಅಸುರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾಪಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಾವು "ಸುರ್ರ್ ರ್ರ್ ರ್ರ್ " ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ
ಉಳಿದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾ ಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಿಳಿಸಿರಿ

Amba vilas,mysoore,karnataka

DR. A. P. J. Abdul Kalam 's Speech in Hyderabad .

DR. A. P. J. Abdul Kalam 's Speech in Hyderabad .
Why is the media here so negative?
Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements?
We are such a great nation. We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. Why?
We are the first in milk production.
We are number one in Remote sensing satellites.
We are the second largest producer of wheat.
We are the second largest producer of rice.
Look at Dr. Sudarshan , he has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements but our media is only obsessed in the bad news and failures and disasters.
I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck. But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in five years had transformed his desert into an orchid and a granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings, bombardments, deaths, were inside in the newspaper, buried among other news.

In India we only read about death, sickness, terrorism, crime.. Why are we so NEGATIVE? Another question: Why are we, as a nation so obsessed with foreign things? We want foreign T.Vs, we want foreign shirts. We want foreign technology.
Why this obsession with everything imported. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? I was in Hyderabad giving this lecture, when a 14 year old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied: I want to live in a developed India . For her, you and I will have to build this developed India . You must proclaim. India is not an under-developed nation; it is a highly developed nation.
Do you have 10 minutes? Allow me to come back with a vengeance.
Got 10 minutes for your country? If yes, then read; otherwise, choice is yours.
YOU say that our government is inefficient.
YOU say that our laws are too old.
YOU say that the municipality does not pick up the garbage.
YOU say that the phones don't work, the railways are a joke. The airline is the worst in the world, mails never reach their destination.
YOU say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits.
YOU say, say and say. What do YOU do about it?
Take a person on his way to Singapore . Give him a name - 'YOURS'. Give him a face - 'YOURS'. YOU walk out of the airport and you are at your International best. In Singapore you don't throw cigarette butts on the roads or eat in the stores. YOU are as proud of their Underground links as they are. You pay $5 (approx. Rs. 60) to drive through Orchard Road (equivalent of Mahim Causeway or Pedder Road) between 5 PM and 8 PM. YOU come back to the parking lot to punch your parking ticket if you have over stayed in a restaurant or a shopping mall irrespective of your status identity… In Singapore you don't say anything, DO YOU? YOU wouldn't dare to eat in public during Ramadan, in Dubai . YOU would not dare to go out without your head covered in Jeddah.
YOU would not dare to buy an employee of the telephone exchange in London at 10 pounds (Rs.650) a month to, 'see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else.'YOU would not dare to speed beyond 55 mph (88 km/h) in Washington and then tell the traffic cop, 'Jaanta hai main kaun hoon (Do you know who I am?). I am so and so's son. Take your two bucks and get lost.' YOU wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand .
Why don't YOU spit Paan on the streets of Tokyo ? Why don't YOU use examination jockeys or buy fake certificates in Boston ??? We are still talking of the same YOU. YOU who can respect and conform to a foreign system in other countries but cannot in your own. You who will throw papers and cigarettes on the road the moment you touch Indian ground. If you can be an involved and appreciative citizen in an alien country, why cannot you be the same here in India ?
In America every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan .
Will the Indian citizen do that here?' He's right. We go to the polls to choose a government and after that forfeit all responsibility.
We sit back wanting to be pampered and expect the government to do everything for us whilst our contribution is totally negative. We expect the government to clean up but we are not going to stop chucking garbage all over the place nor are we going to stop to pick a up a stray piece of paper and throw it in the bin. We expect the railways to provide clean bathrooms but we are not going to learn the proper use of bathrooms.
We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries but we are not going to stop pilfering at the least opportunity.
This applies even to the staff who is known not to pass on the service to the public.
When it comes to burning social issues like those related to women, dowry, girl child! and others, we make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. Our excuse? 'It's the whole system which has to change, how will it matter if I alone forego my sons' rights to a dowry.' So who's going to change the system?
What does a system consist of? Very conveniently for us it consists of our neighbours, other households, other cities, other communities and the government. But definitely not me and YOU. When it comes to us actually making a positive contribution to the system we lock ourselves along with our families into a safe cocoon and look into the distance at countries far away and wait for a Mr.Clean to come along & work miracles for us with a majestic sweep of his hand or we leave the country and run away.
Like lazy cowards hounded by our fears we run to America to bask in their glory and praise their system. When New York becomes insecure we run to England . When England experiences unemployment, we take the next flight out to the Gulf. When the Gulf is war struck, we demand to be rescued and brought home by the Indian government. Everybody is out to abuse and rape the country. Nobody thinks of feeding the system. Our conscience is mortgaged to money.
Dear Indians, The article is highly thought inductive, calls for a great deal of introspection and pricks one's conscience too…. I am echoing J. F. Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians…..
'ASK WHAT WE CAN DO FOR INDIA AND DO WHAT HAS TO BE DONE TO MAKE INDIA WHAT AMERICA AND OTHER WESTERN COUNTRIES ARE TODAY'

In Year 1981-In Year 2005

In Year 1981

1. Prince Charles got married
2. Liverpool crowned Champions of Europe
3. Australia lost the Ashes
4. Pope Died

In Year 2005

1. Prince Charles got married (again)
2. Liverpool crowned Champions of Europe(again)
3. Australia lost the Ashes (again)
4. Pope Died (again, not the same Pope!!)

Beware of mirrors in hotels, changing rooms

Please Read on to know some important facts of 2 Way Mirrors: We often visit showrooms and want to try the dress of our choice but how many of us actually think of the foul play arranged by the showroom owners or for that matter about the Hotel rooms where we have the Mirrors hanging on the wall or are fixed !! Hope you know about the 2 way mirror!! Not to scare you, but to make sure that you aware. Many of the hotels and textile showrooms cheat the customers this way & watch privately. HOW TO DETECT A 2-WAY MIRROR : When we visit toilets, bathrooms, hotel rooms, changing rooms, etc., how Many of you know for sure that the seemingly ordinary mirror hanging on the wall is a real mirror, or actually a 2-way m irror i.e., they can see you, but you can't see them).There have been many cases of people installing 2-waymirrors in female changing rooms or bathroom or bedrooms. It is Very difficult to positively identify the surface by just looking at it. So, how do we determine with any amount of certainty what type of mirror we are looking at?

CONDUCT THIS SIMPLE TEST: Place the tip of your fingernail against the reflective surface and if there is a GAP between your fingernail and the image of the nail, then it is a GENUINE mirror. However, if your fingernail DIRECTLY TOUCHES the image of your nail, then BEWARE, IT IS A 2-WAY MIRROR!(there is someone seeing you from the other side). So remember, every time you see a mirror, do the "fingernail test." It doesn't cost you anything.It is simple to do. This is a really good thing to do. The reason there is a gap on a real mirror, is because the silver is on the back of the mirror UNDER the glass. Whereas with a two-way mirror, the silver is on the surface. Keep it in mind! Make sure and check every time y ou enter in hotel rooms. May be someone is making a film on you. Ladies: Share this with your friends. Men: Share this with your sisters, wives, daughters, friends, colleagues, Not that every one is like that or can be seen as a pervert but then it is better to safeguard our own interest.

A humble prayer.

Dear Proud Fellow Indian Citizens,

At the stroke of 8.36 pm this evening
Let us remember the martyrs of 26/11 and the Mumbai carnage
The sacrifices and the indomitable courage displayed
Pugnacious and bravery, purposeful beyond self

Country in shock and grief
Gathering itself from the senseless morass around
Heart aches with memories of agony and pain
Yet swells with pride , the martyrs equanimity

I write these few lines with tears in my eyes
for we need to exhibit and echo the might of unity
Let us all in unison pray for the departed souls
We are a strong nation, and will achieve our Goals

My personal request to one and all is to offer a solemn prayer and silent Salute, before your evening tipple, where ever that you are.

JAI HIND !!!
PROUD TO BE INDIAN !!!!

Tuesday, November 24, 2009

Kannada drama online download

Link:- http://www.kannadaaudio.com/Songs/Drama/home

Listen harikathe Online

Link:-http://www.kannadaaudio.com/Songs/Harikathe/home

Kannada POP songs

Link:- http://www.kannadaaudio.com/Songs/Pop/home

Kannada remix songs Online

Link:- http://www.kannadaaudio.com/Songs/Remix/home

Listen Yakshagana Online

Link:- http://www.kannadaaudio.com/Songs/Yakshagana/home/

Download Yakshagana Songs

Link:- http://www.kannadaaudio.com/Songs/Yakshagana/home/

Durgamba Travells- The proud of Kundapura.


Durgamba Motors started in the year 1975 with one bus service between Ajri, Kundapur and Hallihole by Shettipal Chatra family then lead by Sachidananda Chatra with his brothers Sadadananda Chatra and Krishnananda Chatra. Subsequently it added new routes to the rural villages in Kundapura Taluk and Udupi Taluk.
In 1985 the first express bus between Chakranagar and Mangalore was started. In 1996 Durgamba entered Luxury Bus Segment by introducing daily service to Bangalore and Mysore, subsequently it introduced bus service to other places in the State of Karnataka.

Young, Dynamic, well qualified Sadananda Chatra and Krishananda Chatra are the Managing Partners of Durgamba Motors, actively held in many designated posts and involved in various activities like Rotary movement, Bus Owners association. Both brothers are specialized in the transport field. The administrative office and advanced workshop is situated at Hanglur, near National Highway and having all the modern facilities.

On Fourteenth March 2001 His Holyness Shringeri Jagaduguru Sri Bharathi Theertha Swamiji personally visited and inaugurated Ultra Luxury bus ‘Maharaja’. The special care for passengers & Ultramodern High Tech bus service like Volvo A.C Coaches & Sleeper Coaches keeps Durgamba Motors ahead of other bus service providers.

Monday, November 23, 2009

Heart Surgery for Children-Free of Cost

St. Mary's Islands, KarnatakaSt. Mary's Islands (Kannada: ಸಂತ ಮೇರಿಯ ದ್ವೀಪಗಳು), are a set of four small islands in the Arabian Sea off the coast of Malpe in Udupi, Karnataka, India. They are known for their distinctive geological formation of columnar basaltic lava (pictured).
Scientific studies indicate that the basalt of the St. Mary’s Islands was formed by sub-aerial subvolcanic activity, because at that time Madagascar was attached to India. The rifting of Madagascar took place around 88 Ma.
The islands form one of the four geological monuments in Karnataka state, out of the 26 ‘‘Geological Monuments of India’’ declared by the Geological Survey of India in 2001. The monument is considered an important site for "Geo Tourism".

Malpe

Malpe is a natural port about six kilometers to the west of Udupi, Karnataka, India. An important port and fishing harbor on the Karnataka coast, Malpe is situated at the mouth of the Udyavara river. It is a suburb in Udupi city and is administerd by Udupi City Municipality.Tulu, Kannada and Konkani are spoken here.

Bhimeshwara temple neelagunda

ನೀಲಗುಂದ ತಲುಪಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನ ದಾರಿ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣಸಿಗಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯದ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ದಿಬ್ಬವೊಂದನ್ನೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆರೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಲೂ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ.


ಅಮೃತ ಕೆರೆ ಎಂದು ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಚಾಚಿರುವ ಸಣ್ಣ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡು ಹೊಯ್ಸಳರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಪುರವಿದ್ದು, ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿರುವ ಈ ಗೋಪುರದ ರಚನೆ ಪಕ್ಕಾ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಕೆರೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಇಳಿಯಲು ನಾಲ್ಕಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿವೆ.


ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಅಂತರಾಳ, ನವರಂಗ ಮತ್ತು ಮುಖಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮುಖಮಂಟಪದ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಮುಖಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೇ ಖಾಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತದೆ.


ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ನವರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೂಲ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹದಂತೇ ಕಾಣದೇ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತಂದು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ನವರಂಗದ ದ್ವಾರದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಲಂಧ್ರಗಳ ರಚನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಅಂತರಾಳದ ದ್ವಾರ ೫ ತೋಳಿನದಾಗಿದ್ದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ವಾರದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿರುವ ಜಾಲಂಧ್ರಗಳು, ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು. ಕೆಳಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಂತೆ ದೇವ ದೇವಿಯರ ಕೆತ್ತನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಮಹತ್ವದ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು...ಆದರೆ ವಿವರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.


ಅಂತರಾಳದ ದ್ವಾರದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕವಾಟಗಳಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸುಂದರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಿವೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದೊರಕಿರುವ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದೆರದು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳೊಳಗೆ ಇಣುಕಿದರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ.


ದೇವಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಿಸರವನ್ನಂತೂ ಮರೆಯಲಸಾಧ್ಯ.

Gotras

Every shivalli brahmins belong to a particular gotra (sagotra in Tulu), essentially a clan. Gotras are named for rishis, Hindu poet-sages. Marriage is not allowed between members of the same gotra. Tulu brahmins belong to the following gotras:
Bhargava
Jamadagni
Vishwamitra
Bhardwaja
Vashista
Aangirasa
Kashyapa
Koundanya
Haritsa
Agastya

Shivalli Brahmin males have undergo Brahmopadesham


Shivalli Brahmin males have undergo Brahmopadesham (Upanayana in Tulu ) when they turn seven years old, to initiate them into Vedic studies.[1] The key ritual during the Upanayana is that of putting a Janivaara or sacred thread across the left shoulder of the boy. The Janivaara consists of three threads made of cotton. The boy, once initiated, is called a Dwija or twice born and is expected to perform japa or sandhyavandana at least twice daily. Shivalli Madhwa Brahmins also follow the Upakarma ceremony where the janivaara is changed and mudradharana is done. Mudradharana is a ritual where signs of Lord Vishnu's symbols (Mudra) like conch (Shanka), chakra (wheel) are etched on bodies. This is done by placing hot metal moulds of these symbols mainly on the hand and stomach.
There are no equivalent ceremonies for Shivalli Brahmin girls. In fact, although North Indian Brahmin women take part significantly in the ritualistic process of Hinduism, Shivalli Brahmin women have no important role in these ceremonies. They have no religious education, and no rite of passage into adult society other than the rather dubious role in a marriage arranged by their parents. The reasons for the marked difference between women's role in Brahmin culture amongst other groups (which is quite limited in itself) and the Shivali Brahmins has been a source of much debate. It is currently thought that the lowly role amongst the latter was due to an attempt at maintaining line purity by the first Shivali Brahmin men who migrated to the South and married local (non-Brahmin) fisher women.
The Shivalli Madhwa brahmins have rituals from birth to death at every stage of their life. Some claim the traditions and rituals followed by Shivalli Madhva Brahmins have scientific reasons to them worthy of research.

Popular dishes of Udupi cuisines

Sajjige and bajil (upma made from coarse semolina and seasoned beaten rice)
Uddinahittu (urad flour mixed in curd and seasoned)
Kosambari (salads of black gram or bengal gram lentils, seasoned)
Different types of spicy rices, such as chitranna or Bisi bele bath
Dosa, masala dosa, neer dosa
Sweet dishes like maddi, kaai holige, undae (laddu)
Puddings or parammanna or payasa or kheer
Mangalore bajji or golibaje
Kashi halva from musk pumpkin, jackfruit, banana, and bottle gourd
Pelakai gatti/gidde (jackfruit dumpling)
Pelakai appa (fried dumplings made from jackfruit)
Pelakai halwa (jackfruit halwa)
Gashi or Ghasi (thick gravy like dish made by use of peas or pulses with coconut)
Patrode (colacasia leaves dipped in batter and steamed cooked)
Menaskai (especially made of Amtekai or ambade)
Putnis
Kadubu

Molahalli

Molahallithis is a small village near bidkalkatte.it is a birth place of 'sahakari pithamaha' M.Shivarao. Shivaraya temple is located in this place.This village hosts a Kambalawhich is known in Kundapura Taluk.

Bidkalkatte

Bidkalkattethis is a small village near halady.this place is between molahalli and hunsemakki. it has govt.high college & hospital.

Maranakatte

Maranakatte This is a place located at a distance of about 18 km from Kundapura and known for its Temple of "SRI BRAMHALINGESHWARA", which is located in the bank of river Souparnika. It has a mythological connection with the Kollur "MOOKAMBIKA" temple, this being the place where the Goddess of Kollur killed Mookasura, the Rakshasa(Demon).

Rattadi

Rattadi This place is between Halady and Amasebail, Named after god `Ratteshwara`.

Gangolli

Gangolli,even though very near to Kundapura, one has to travel more than 15 km to reach this place as Panchagangavali river separates this from Kundapura town. One can also take boat ride, which depends on High tide timings! This is a beautiful place located at bank of 5 rivers and Arabian sea. Fishing is main activity. Veereshwara Temple is one of the oldest temple of Gangolli.

Kodi Beach

Kodi Beach This is a nice beach located about 4 km from Kundapur. The Kinara Restaurant is a nice place to spend the time, while enjoying the beauty of Arabian Sea.

Bhandarkars' Arts & Science College

Bhandarkars' Arts & Science College is a college in Kundapur, Udupi district, India. It has around 2000 students. The college has a library with 65000 books[citation needed] and the building was built at a cost of 1.2 crore.
The college also provides separate reading room. In this room, you will get all kind of Magazines along with the books. A complete silence room with lots of interest one can study.
This college is managed by Academy of General Education, Manipal.

Kollur is one of the Shakti Pithas established by Shankaracharya.

Kollur is one of the Shakti Pithas established by Shankaracharya. Souparnika river flows here midst of dense forest. Several lodges are available in Kollur, which would make a memorable stay almost within forest. Kodachadri hill with a height of about 3800' at the backdrop is trekkers' paradise. Trekkers can start trekking from Nagodi village near Kollur and reach Kodachadri peak after about three hours trek. Thick forest, sholas, grass lands and cool air are a specialty of this place. There is moola stana (original place) of Kollur Goddess at Kodachadri. An Iron pillar, said to be ancient weapon used by Goddess Mookambika to kill Kolasura, a demon, stands in front of small temple near Travelers Bungalow and the antiquity of this Iron pillar makes interesting sight. But present priest says that this Iron pillar might have been installed during Mysore Wodeyar's regime or during British period to identify this place from distance as an Iron Ore deposit indication. Kodachadri is one of the most beautiful spots of Western Ghats, as described by Dr. K. Shivarama Karantha. Sunset from Kodachadri Peak during winter is most beautiful and unforgettable sight. Even though there is a Travellers Bungallow, other facilities like food etc. are rudimentary and thouse who want to stay overnight should be prepared for basic facilities at minimal.

Maravanthe

One of Karnataka's most beautiful beaches. It is about 55 km from Udupi. NH-17 runs right next to the beach and the Suparnika river flows on the other side of the road, creating a spectacular scenery. A boat ride from Maharajaswami temple of Maravanth to Padukone is enjoyable. The river Souparnika, which almost touches Arabian sea here, makes a U turn and goes eastward to join the Sea only after a journey of more than 10 kilometers, which is a geological wonder.

Kirimanjeshwara

Located about 22 km from Kundapur, it has the Kirimanjeshwara temple amidst beautiful surroundings. There is another old temple called the Agastyeshwara temple, named after Sage Agastya.

Hattiangadi

Hattiangadi has another well-known temple of Lord Ganapathi (Ganesh), and many other ancient temples besides.

Saligrama

A small village with a historic temples of Narasimha(Gurunarasimha) and Hanuman.

Koteshwara

The Koteshwara temple is a historical and religious centre. Here the lake adjacent to temple is larger than the main temple. One of the many legends about this lake is that there is an underground tunnel to Vandaru Kambala Gadde which is at a distance of 20 k.m. We have Pattabhiramachandra temple, Mariyamma Temple, Kodandarama Temple in the same place

Hoovinakere

It is the birthplace of the philosopher Vadiraja, who preached Dvaita philosophy after Madhvacharya.

Uppinakudru

Uppinakudru or salt island is located at 6 km towards north of Kundapura which is a taluk headquarters in Udupi District (Karnataka , India) .

Basrur

Many temples are located here on the southern banks of the river Varahi. History says Basrur is main and center place of Kundapura Taluk and it has several historical structures.

Padukone

Padukone is a coastal village located approximately 17 kilometres (11 mi) north of the taluk center. Part of the village is surrounded by the Souparnika River and one has to cross this river in a old wooden boat from Maraswami. Padukone is a beautiful village surrounded by coconut trees,water and Kudru.

Mekekattu Nadhikeshwara temple

Mekekattu Nadhikeshwara temple is interesting place, about 20 k.m.from Kundapura. It is nearer to Barkuru (Udupi Dist). Legent says it is a creation of sage Parashurama as applicable to all places of Coastal Karnataka. With the passage of time the area where the temple is situated has been called by different names. It attracts several visitors every year particularly during annual festival, hasara and Sedi. Striking feature of Mekkekattu temple is a collection of coloured, wooden idols, some of which measure up to 10 feet height! Most of the wooden statues are in warrior dress, giving an impression that this entire row of wooden statues are made to remember an incidence of war that would have taken place here during 1600-1700 AD (no historic evidence for this war is found yet, but can be linked to Mogul / Bahamani Invasion). Some of the statues are like Muslim soldires, some like maratha soldies. Some even hold a replica of old gun, some carry swords and ready for war. All wooden statues are given local mythological name and there are tiger, crow, moneky also in the row. Yettinahatti, very near to Mekke kattu is interesting place where bulls are worshiped, and may have some historical links with Mekke Kattu.

Halady a village at a distance of 22 k.m. from Kundapura

Halady a village at a distance of 22 k.m. from Kundapura town is known mainly as a junction of roads leading to Shankaranarayana, Amasebail and Hebri. An old Tiles factory was busy burning red tiles during 1980s in Halady, but this industry has become obsolete and outdated because of dwindling forest cover, from where the logs were supplied to bake tiles. The Halady River or Varahi River is flowing besides this village. Marlu chicku is one deity of Halady which attracts large number of people from far off places, and another temple is of Laxmi Narasimha with 7 feet stone statue. The river in front of this temple is beautiful scene.

Mobiles in India having Invalid IMEI Number will stop working.

From Mid-Night of 30th November 2009, (2400 Hours of 30.11.2009) mobiles in India having Invalid IMEI Number will stop working.

To know if your Mobile IMEI is valid or invalid, please follow these simple steps :-

Dial *#06#
You will get IMEI Number (15 Digit)
Note down this IMEI number
Now Send SMS to 53232 as below
IMEI <15 Digit IMEI Number>

You will get an SMS as under :-

Success. This IMEI belongs to Brand ....Manufacturer .... Source ....MSAI GSMA Official Partner in India.

If you do not get this SMS, please contact the shop where you purchased your mobile with bill and packing.

Saturday, November 21, 2009

In the age of electronic scoreboards, Kanpur's Green Park stadium has manually operated scoreboard

In the age of electronic scoreboards, Kanpur's Green Park stadium, venue for the second Test between India and Sri Lanka on November 24, is the only stadium in the country to have a manually operated scoreboard and still holding to its own.


--------------------------------------------------------------------------------


The scoreboard was set up in 1957, and it was used for the first time in the same year when India played against West Indies.

It is functioning as efficiently as the electronic ones and displays all the relevant data of a cricket match.

"This scoreboard enables the viewers to see all the things, including the overs that have been bowled, wickets taken, runs made. Also, there are light indicators for the batsman on the crease and the bowler in action. Everything from the boundaries hit to a six to even the umpires judging the match are mentioned on the board with a light indicators," said Harvinder Singh, coordinator of the scoreboard.

This unique scoreboard works with 165 pulleys, while a team of 35 people works together to operate it

Boy-Girl (BTS bus Auto)

I Love You For bill-kannada joke

Time for Mother and girl- kannada Joke

Broken Love- kannada Joke

Thursday, November 19, 2009

Halasina hannina appa


Though my native is south canara, I am influenced by South Canara recipes so much

Ok, here is the recipe of another south canara delicacy passed over to me on phone :)
Ingredients:
2 cups jackfruit deseeded & finely chopped
2 cups raw rice
¾ cup jaggery/brown sugar
¼ cup grated coconut
1 pinch salt
1 medium pinch of baking soda
1 tbsp oil

Method:

Soak the rice in warm water for about 3-4 hours.
Grind the rice, jackfruit & jiggery. The batter should be of dropping consistency (like normal idli batter).
Let the batter rest for 2 hours.
Add baking soda, salt & mix well. Add 2-3 drops of oil to the mould, pour spoonful of batter on to the paddu/guliyappa/gundpongalu mould & cook on a slow flame on both sides until each side turns golden brown.

Halasina hannina Mulka


Ingredients:
1 cup wheat flour/atta/godi hittu
2tbsp maida/self raising flour
½ cup pureed jackfruit
3-4 tbsp powdered jaggery (increase or decrease the amount depending on the jackfruit used)
A pinch of salt
A pinch of baking soda
½ tsp powdered cardamom
Oil for deep frying

Method:
Mix all the above ingredients (except oil) by adding little water. Prepare a thick batter out of it. (Batter should be of dropping consistency).
Let the batter soak for 30-45mins.
Heat oil in a broad pan, when the oil is hot, make small lemon sized balls of the batter using your fingers & drop it to oil.
Fry on medium flame until they turn golden brown.
Place them on absorbent paper & remove any excess oil.
Serve it hot.

Halasina hannina Kadabu


Ingredients
- Halasina hannu Pieces 50
- Rice 1 1/4 kg
- White jagerry 3 cups
- Grated coconut 1/2
- cardamom 8
- salt pinch
- Ghee
- Plantain leaves
Method
Grind all the ingredients except Ghee and
plantain leaves.(dosa batter consitency)
Cut the plantain leaves into 1/2 meter.
Grease it with ghee.
Fold and tie one end with a therad and pour
the batter into it and tie the other end.
Pour the remaining batter into the plantain
leaves .
Tie them tightly at both the ends.
Steam in a pressure cooker or the kadabu
container

- Commonly, ghee is served with kadabu

Akki ShavigeIngredients:

Raw white rice - 3 cups
Water - 6 cups (1:2 ratio of rice & water)
Salt to taste
Semige Presser
Oil - 6 tsps

Method:

Soak the rice in water, overnight. Wash the rice & drain the water. Now grind the rice in a mixie or grinder with water & salt to taste. The ground mixture should be smooth textured & in the consistency of dosa or idli batter.

Place a heavy bottomed vessel on medium flame. Heat 5 tsps of oil. To that add the ground mixture & keep stirring continously to prevent the formation of lumps. Keep stirring till all the water evaporates & you get a chapati dough consistency. Remove the vessel from fire & let it cool a bit so that you would be able to handle the dough by your hands.

Unlike the Akki Pundi (Rice Dumplings), where we made small balls of the dough, here we make similar balls in a lengthy cylindrical shape say of about 4-5 inches in length & thickness of about 1.5 inches. If it tends to stick on to your hands, just wet your hands with a little water & continue the process. Now place these cylindrical shaped doughs in a steamer & steam cook till done. Say about 15-20 minutes. Otherwise just prick these doughs with a fork to check if it sticks on to it. if it does let it cook for some more time. If not, it is understood that it is well cooked. Now remove it from fire.

Do not let it cool down, as we need it piping hot to press it down the presser. Smear the cylindrical mould with oil ( preferably coconut oil, or refined would also do) to prevent it from sticking on to it & helping the dough to get pressed down easily. With the help of tongs, remove a cylindrical shaped dough from the steamer & place it in the cylindrical mould. Immediately start rotating the handles, which has a hard cylindrical shaped roll attached to it. As you rotate, this roll would push itself down into the cylindrical mould which would inturn press the dough down. Beneath, a plate should be placed in order to recieve the pressed semige which comes in the from of thin strands as the cylindrical mould is perforated.

Halasina hannina Dose(Jack fruit dosa)Hlasina hannina sole is used in preparing this dosa. It is Very Tempting, and I like it very much, My mom is Expert to do this Dosa!!!!

KARAJJIKAI (Gujiya, Arch shaped Crunchy Snack):ngredients:

Dough:

All Purpose Flour (maida) - 1/2 kg
Sugar Powder - 1 tsp
Salt to Taste
Hot Oil - 2 tsp
Water as Required

Filling:

White Sesame Seeds (Bili Ellu, Til)
Dessicated Coconut - 1/4 kg
Powdered Sugar - 2 cups
Cardamom Powder - 1/4 tsp

Coconut Appam of mangalore


Coconut Appam
For making the coconut milk:

Ingredients :

1 cup freshly scraped coconut
1 cup of waterCooking Instructions :

Grind the coconut scrapings with water in a mixer and squeeze as much milk out of this mixture. Store this in a seperate bowl.
Coconut milk can also be prepared after making the batter.


For the Appam batter:

Ingredients :

Boiled Rice - 2 cups
Raw Rice - 2 cups
Urad Dhal - 1/2 cup
Salt to taste

Cooking Instructions :


Soak all ingredients overnight in water for about 5 - 7 hours.
Grind to a fine batter after this.
Next morning, pour the prepared coconut milk into the batter.
Add salt and mix the batter thoroughly.
Pour the batter into the pan (A curved deep iron / non-stick pan) and spread like in a dosa.
Do this carefully as all the batter might settle into the center of the pan.
Let it heat for a while and the serve hot with Coconut Chutney.

Neeru Dose of mangalore


Neeru Dose
Ingredients:
4 Cups raw rice
1 pinch salt

Cooking Instructions :

1. Soak rice in water for about 4 or 4 hrs.
2. Grind the soaked rice into fine paste with lots of water. The batter should be very liquid amlost water consistency. Add salt and mix properly.
3.Heat a griddle or a flat pan to a high temp.
4.Take one ladleful of mixture pour the mixture on the pan and tilt the pan into all direction. Pour 1tsp of oil over the dosa.
5.When done on one side, filp and cook another side for 1 minute.
6. Fold in half and then into quarter. This is how neeru dosa is served.

Shankar Pali of mangalore

Shankar Pali
INGREDIENTS :

Milk : 1 Cup
Sugar : 1 Cup
Ghee : 1/2 Cup
Maida : 2 Cups
Semolina : 1 Cup
Salt to taste.

METHOD :


1. First boil the milk in a vessel. Add the sugar and stir for it to dissolve. Then add the ghee and salt and mix well.
2. Then remove from fire. Add maida and rawa (slightly fried) to the mix.
Knead the dough and keep aside for 2 / 3 hours.
3. Roll it as making a Chappati with a rolling pin. With a cutter make diamond shaped shankarpalis. Fry in ghee till brown.

Buns of Mangalore


Ingredients:

1 cup Maida/All purpose flour

1 ripe Banana, medium sized

1-2 tbsp Curd/Yogurt

4-5 tsp Sugar

1 tsp Jeera seeds

1/2 - 3/4 tsp Baking soda

1/2 tsp Salt

Oil for deep frying

Method:

Mash the banana completely with your hands; Add the rest of the ingredients, except oil, and make a dough; The dough should be of the chapati dough consistency. Note: Be very careful while adding yogurt; Yogurt gives out some water and tends to make the dough watery. So, start with very little quantity and then add more, as required.
Cover and set aside for 4-5 hours.
Heat oil in a frying pan on low-medium heat; A tiny ball of dough dropped into the oil should rise immediately - That's when the oil is ready.
Pull out ping pong sized balls of dough and pat them in between your palms to make pooris out of the dough; You could also use rolling pin to make the pooris. Note: If you are using your hands for making pooris, greasing them with a few drops of cooking oil would help.
Drop the pooris in oil and deep fry on both sides until they turn brown; Note: While deep frying, press and keep them inside the oil for a few seconds, just like how you would do for ordinary pooris - This helps them fluff up!
Remove from oil and drain on paper towels; Serve hot with coconut chutney/Sambhar and enjoy.

Goli Baje of Mangalore


Ingredients

2 cups maida

1½ tbsp besan (bengal gram flour)

4 green chillies

1 tsp baking soda

1 small piece ginger

1½ tsp sugar

½ cup buttermilk

½ cup water

1 tsp salt

Oil for deep frying

Method
Combine together the maida, besan,baking soda, sugar and salt using the buttermilk and water. The consistency of the batter should be in between thin and too thick.(dropping consistency) Set aside the batter for about 1-2 hrs. Add green chillies and ginger and mix well. Bring the cooking oil to smoking point. Drop 1 tsp of the batter into the hot oil and deep fry till crispy and golden brown. Repeat for the rest of the batter.

Eat when hot with hot chutney.

Kori Rotti of Mangalore

1 chicken (about 1 kg. In weight), cleaned and cut

1½ coconuts for milk

½ small coconut, grated

15-20 red chillies

2 level tbsp. Coriander seeds

1 level tsp. Jeera

seeds peppercorns - 6

Ghee for frying

½ onion, chopped

¼ tsp. Turmeric powder

10 flakes garlic

1 onion chopped

1 tbsp. Butter

Salt to taste

Juice of 1 lemon

Seasoning

2 tsp. Ghee

1 onion chopped

½ tsp. Garam masala (elaichi, dalchini, lavang)

Method

Grate 1½ coconuts and grind finely with 2 cups hot water. Squeeze out thick coconut milk and keep aside. Add 3 cups of hot water to the residue and take out thin milk.

Roast ½ grated coconut till light brown. Fry ingredients from 4 to 8 in a little ghee.Fry the ½ chopped onion till light brown in ghee. Grind all these together with turmeric powder and garlic flakes with a little of the thin coconut milk till very fine.

Remove the masala, wash the stone with 2 to 3 cups of water and mix it with the masala, remaining thin coconut milk, cleaned and cut chicken. 1 chopped onion, 1 tbsp. Butter, salt to taste and boil in a cooker for 5 minutes under pressure. Remove and add thick coconut milk, lemon juice and bring to a boil, then simmer for a few minutes.

Keep 2 tsp. Ghee in a flat vessel on the fire. Add chopped onion and fry till brown. Add garam masala powder (lavang, elaichi, and dalchini) and pour the curry over the seasoning, cover and remove from fire. Serve with Roti, Idli, Neer Dosa, apam or Dosa Rice.

Usually served with Roti – a crisp rice flakes preparation which could be bought in any Mangalore store, in any big city of India or abroad. Roti is a traditional dish of the Bunts served at every wedding and party. It should be soaked in curry and eaten.

Tuesday, November 17, 2009

Trekking in Aagumbe (Narasimha Parvata)

Aagumbe provides the best sunset scenery. This peak is situated in the South Kanara in Western Karnataka. It belongs to the Kudremukh National Park. Look out for the Barkana falls and the View point offers us splendid view of the Western Ghats.

Jogigundi a good camping area, brings the view of the stream forming a waterfall.

Trekking is the most famous adventure sport in Karnataka

Trekking is the most famous adventure sport in Karnataka. For nature enthusiasts this is the best possible way to discover the natural beauty of Karnataka.Beginning from the southern most parts of the Sahyadri hills in North Kanara to the Sholas of the Coorg, the entire region is ideal for trekking in Karnataka.

The numerous hills and forests enable the adventurers to go for trekking in Karnataka. Travelers will find trekking trails in Coorg , Chikamagalur , Canara, Shimoga and Hassan. The mountain peaks of Kudremukh, Kumara Parvatha, narasimha Parvatha, Kodachari and others help the trekkers to indulge in their favorite sport.

Karnataka provides paradise for trekkers on the Western Ghats section. There are many more places with numerous waterfalls, rocky terrains, national park reserves along the Kaveri basin, Bandipur and Nagarhole reserves etc.

Monday, November 16, 2009

Indira Shiva Rao Polytechnic, Udupi.

Institution:Indira Shiva Rao Polytechnic, Udupi
Place:Karnataka
Address:Indira Shiva Rao Polytechnic, Udupi-576 102, D.K.Dist.
Contact Now:(E-Mail Address Not Available)
Website:
Institution Details:
-
Course(s) Offered:
1. Diploma in Computer Science & Engineering
seats 40
2. Diploma in Electronics & Communication Engineering
seats 40
3. Diploma in Costume Design & Dress Making
seats 40
4. Diploma in Commercial Practice
seats 40

What killed Ranjan Das and Lessons for Corporate

A month ago, many of us heard about the sad demise of Ranjan Das from Bandra, Mumbai. Ranjan, just 42 years of age, was the CEO of SAP-Indian Subcontinent, the youngest CEO of an MNC in India. He was very active in sports, was a fitness freak and a marathon runner. It was common to see him run on Bandra's Carter Road. Just after Diwali, on 21st Oct, he returned home from his gym after a workout, collapsed with a massive heart attack and died. He is survived by his wife and two very young kids.
It was certainly a wake-up call for corporate India. However, it was even more disastrous for runners amongst us. Since Ranjan was an avid marathoner (in Feb 09, he ran Chennai Marathon at the same time some of us were running Pondicherry Marathon 180 km away), the question came as to why an exceptionally active, athletic person succumb to heart attack at 42 years of age.
Was it the stress?
A couple of you called me asking about the reasons. While Ranjan had mentioned that he faced a lot of stress, that is a common element in most of our lives. We used to think that by being fit, one can conquer the bad effects of stress. So I doubted if the cause was stress.
The Real Reason
However, everyone missed out a small line in the reports that Ranjan used to make do with 4-5 hours of sleep. This is an earlier interview of Ranjan on NDTV in the program 'Boss' Day Out':
http://redir.aspx/?C=aa2657ce16e541a98c67fa41b83530d1&URL=http%3a%2f%2fconnect.in.com%2franjan-das%2fplay-video-boss-day-out-ranjan-das-of-sap-india-229111-807ecfcf1ad966036c289b3ba6c376f2530d7484.html
Here he himself admits that he would love to get more sleep (and that he was not proud of his ability to manage without sleep, contrary to what others extolled).
The Evidence
Last week, I was working with a well-known cardiologist on the subject of ‘Heart Disease caused by Lack of Sleep’. While I cannot share the video nor the slides because of confidentiality reasons, I have distilled the key points below in the hope it will save some of our lives.
Some Excerpts:
· Short sleep duration (<5 or 5-6 hours) increased risk for high BP by 350% to 500% compared to those who slept longer than 6 hours per night. Paper published in 2009.
As you know, high BP kills.
· Young people (25-49 years of age) are twice as likely to get high BP if they sleep less. Paper published in 2006.
· Individuals who slept less than 5 hours a night had a 3-fold increased risk of heart attacks. Paper published in 1999.
· Complete and partial lack of sleep increased the blood concentrations of High sensitivity C-Reactive Protein (hs-cRP), the strongest predictor of heart attacks. Even after getting adequate sleep later, the levels stayed high!!
· Just one night of sleep loss increases very toxic substances in body such as Interleukin-6 (IL-6), Tumour Necrosis Factor-Alpha (TNF-alpha) and C-reactive protein (cRP). They increase risks of many medical conditions, including cancer, arthritis and heart disease. Paper published in 2004.
· Sleeping for <=5 hours per night leads to 39% increase in heart disease. Sleeping for <=6 hours per night leads to 18% increase in heart disease. Paper published in 2006.
Ideal Sleep
For lack of space, I cannot explain here the ideal sleep architecture. But in brief, sleep is composed of two stages: REM (Rapid Eye Movement) and non-REM. The former helps in mental consolidation while the latter helps in physical repair and rebuilding. During the night, you alternate between REM and non-REM stages 4-5 times.
The earlier part of sleep is mostly non-REM. During that period, your pituitary gland releases growth hormones that repair your body. The latter part of sleep is more and more REM type.
For you to be mentally alert during the day, the latter part of sleep is more important. No wonder when you wake up with an alarm clock after 5-6 hours of sleep, you are mentally irritable throughout the day (lack of REM sleep). And if you have slept for less than 5 hours, your body is in a complete physical mess (lack of non-REM sleep), you are tired throughout the day, moving like a zombie and your immunity is way down (I’ve been there, done that L)
Finally, as long-distance runners, you need an hour of extra sleep to repair the running related damage.
If you want to know if you are getting adequate sleep, take Epworth Sleepiness Test below.
Interpretation: Score of 0-9 is considered normal while 10 and above abnormal. Many a times, I have clocked 21 out the maximum possible 24, the only saving grace being the last situation, since I don’t like to drive (maybe, I should ask my driver to answer that line J)

In conclusion:

Barring stress control, Ranjan Das did everything right: eating proper food, exercising (marathoning!), maintaining proper weight. But he missed getting proper and adequate sleep, minimum 7 hours. In my opinion, that killed him.
If you are not getting enough sleep (7 hours), you are playing with fire, even if you have low stress.

I always took pride in my ability to work 50 hours at a stretch whenever the situation warranted. But I was so spooked after seeing the scientific evidence last week that since Saturday night, I ensure I do not even set the alarm clock under 7 hours. Now, that is a nice excuse to get some more sleep. J
Unfortunately, Ranjan Das is not alone when it comes to missing sleep. Many of us are doing exactly the same, perhaps out of ignorance. Please forward this mail to as many of your colleagues as possible, especially those who might be short-changing their sleep. If we can save even one young life because of this email, I would be the happiest person on earth.
ps: Incidentally, just as human beings need 7 hours of sleep, you should know that cats need 15 hours of sleep and horses need 3 hours of it. So are you planning to be a cool cat or a dumb horse? J

Sunday, November 15, 2009

EGG ATTACK On Your Car - New technique used by robbers

If you are driving at night and were attacked with eggs on your car's windshield, do not operate your wiper or spray any water.

Eggs mixed with water become milky and block your vision up to 92.5 %.

You are forced to stop at road side and become victim of robbery.
This is new technique used by robbers.

Take care and have a Safe Driving.

Pathrode made from Araceae(kesu)
ಕೆಸು Araceae ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಏಷಿಯಾದ ಜವುಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ, ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ. ಎಲೆಗಳು ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ತೈಲ ಸವರಿದಂತೆ ನುಣುಪಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಹನಿ ಜಾರುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ ಗಡ್ಡೆ, ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಕವಲೊಡೆದ ಮೃದುವಾದ ಕಾಂಡ, ಕಾಂಡಕ್ಕೊಂದೇ ಎಲೆ ಈ ಗಿಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ.

ಕೆಸುವಿನಲ್ಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳಿ ಕೆಸು, ಕರಿ ಕೆಸು, ಮರ ಕೆಸು ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಬಿಳಿ ಕೆಸು ತಿಳಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಯಂಚು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕರಿ ಕೆಸು ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಾಂಡ, ಎಲೆಯಂಚು ಹೊಂದಿದೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಡ್ನಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮರ ಕೆಸು. ಉಡುಪಿ, ದ.ಕ.ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಇವೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ "ಪಾತ್ರ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಎರಡರ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಸವಿದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿಶ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರೊಡೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ "ಪಾತ್ರ"ವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರುಚಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮೃದುತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದು: ಬಿಳಿ ಕೆಸು < ಕರಿ ಕೆಸು < ಮರ ಕೆಸು.

ಪತ್ರೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳುಂಟು, ಮೊದಲನೆಯದು ದೋಸೆ ಕಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ, ಎರಡನೆಯದು ಪತ್ರೊಡೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೋಸೆ ಕಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ:
೧. ದೋಸೆ ಮೊದಲಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎರಡು ಘಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಹಾಕಿ.
೨. ತೋಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯನ್ನಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲೆ ತೀರ ಬಲಿತದ್ದಾಗಿರಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯ ಎಲೆಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುವುದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ತಿಂದ ನಂತರ ಬಾಯಿ ತುರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವೂ ಕಡಿಮೆ.
೩. ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ದಂಟನ್ನು ಎಲೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದಂಟುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
೪. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಡಿಯಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
೫. ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ೨ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ೨ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಶಿನ, ೧೦ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ದೋಸೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಅರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
೬. ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹದವಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ, ಮಡಿಸುತ್ತಾ, ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು.

೭. ಗಾಲಿಗಳಂತೆ ಇವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.೮. ಹದವಾದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಈ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಾವಲಿ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಕಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಿರುವ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಬೇಗನೆ ಕರಟಿ ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಹೊರವರ್ತುಲದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
೯. ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ತೆಗೆಯುವ ಕೊಂಚ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ.


೧೦. ಹದವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯ ತಾಳದೊಂದಿಗೆ, ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ದೋಸೆ ಕಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಅವರ್ಣನೀಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಪತ್ರೋಡೆ:
"ದೋಸೆ ಕಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ"ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ೬ನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ(ಎಲೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬೆರಸಬೇಕು)
೭. ಸುರುಳಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸವರಿ, ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
೮. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪತ್ರೊಡೆಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮಂಡೆಗಾತ್ರದ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೋ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸವರಿಯೋ ತಿನ್ನಬಹುದು.
೯. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಮರುದಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿ ಬೇವು, ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತುರಿದ ಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದು, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ವಿಧಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲಗೆ, ಗಂಟಲು ತುರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಣಸೇ ಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವವರಿಗೆ ತುರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾಳಾದ್ದರಿಂದ, ಸಹಜವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿಂದು ತುರಿಕೆ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ.

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೆಸು ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿರುವುದಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಸು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಕಲ್ ಪತ್ರೊಡೆಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬದನೇಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಮೆಂತೆ, ಬಸಳೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೊಪ್ಪು, ಹೆಬ್ಬಲಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸಿ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಸುವಿನ ಉಪಯೋಗ ಬರೀ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಎಲೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನೂ, ದಂಟಿನ ಹುಳಿಯನ್ನೂ, ಗಡ್ಡೆಯ ಹಪ್ಪಳವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Note: Copied from http://palachandra.blogspot.com

Tare Zammen par film song "Meri maa" in Kundapura kannada.

ನನ್ನಬ್ಬಿ
"ತಾರೇ ಜಮೀನ್ ಪರ್" ನ "ಮೇರಿ ಮಾ" ಹಾಡಿನ ಕೋಟ(ಕುಂದ)ಗನ್ನಡಾನುವಾದ

ಅಬ್ಬೇ,
ನಾ ಏಗ್ಳಿಗೂ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲೆ
ಆದ್ರೆ ಬೈಗಾರ್ಕೂಳೆ ನಂಗೆ ಹೆದ್ರಿಕೆಯಾತ್ತಬ್ಬಿ
ನಾ ತೋರ್ಸ್ಕಂತಿಲ್ದಿರೂ
ನಿನ್ ಮೇಲ್ ನಿಗಾ ಇತ್ತಬ್ಬಿ
ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತಿತಲ್ದಾ
ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತಿತ್.. ನನ್ನಬ್ಬಿ..
ನನ್ನಬ್ಬಿ

ಈ ನಮ್ನಿ ಗಲಾಟೀಲಿ ನನ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ
ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೀಗ್ ಬಪ್ಪುಕಾತ್ತಿಲ್ಲ
ಕಂಡಾಪಟಿ ದೂರ ಕಳ್ಸ್ಬೇಡ
ನಾ ಹಮ್ಲಲ್ಲಿರ್ತ್ನಲ್ದ
ನಾನೇನ್ ಅಷ್ಟಪ ಕೆಟ್ಟವ್ನ
ನಾನೇನ್ ಅಷ್ಟಪ ಕೆಟ್ಟವ್ನ.. ನನ್ನಬ್ಬಿ
ನನ್ನಬ್ಬಿ

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏಗ್ಳಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ
ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತ್ರಬ್ಬಿ
ನನ್ ಕಣ್ ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಹುಡ್ಕತ್
ನೀ ಬಂದ್ಕಂಡ್ ನನ್ ತಬ್ಕಂತೆ ಅಂದ್ಕಂಡ್
ಆ ಗಳ್ಗಿಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳುಕಾತ್ತಿಲ್ಲ
ನಂಗೊಳ್ಗೊಳ್ಗೆ ಪುಕು ಪುಕು ಆತ್
ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತಿತಲ್ದಾ
ನಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತಿತ್.. ನನ್ನಬ್ಬಿ.

Note: Copied from http://palachandra.blogspot.com

Om Mahaprana Deepam Lyrics from the film Shree Manjunatha

om maha pranadeepam shivam shivam
mahomkara roopam shivam shivam
maha surya chandradi nethram pavithram
maha gaadha timiranthakam souragathram
maha kaanthi beejam maha divya tejam
bhavani sametham bhaje manjunatham

o..ooomm....ooomm..om...
namashankarayacha mayaskarayacha
namashivayacha shivatarayacha bhavaharayacha

mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

advaitha bhaskaram ardhanaarishwaram
hrudusha hrudhayangamam chaturidhavihangamam
pancha bhoothatmakam shatchatrunashakam
saptha swareshwaram ashtasiddhishwaram
navarasa manoharam
dasha dishaasuvimalam
ekadashojwalam ekanatheshwaram
prasthushivashankaram pranatha jana kinkaram
durjana bhayankaram sajjana shubhankaram
haaribhava taarakam prakruthi vibha taarakam
bhuvana bhavya bhava naayakam bhaagyathmakam rakshakam

eesham suresham rushesham paresham
natesham gourisham ganesham bhoothesham
maha madhura panchakshari manthra maadhyam maha harsha
varsha pravarsham sudheesham
om namo harayacha swara harayacha pura harayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nir nidrayacha

maha pranadeepam shivam shivam .........
bhaje manjunatham shivam shivam

dum dum (du dumdam)-3 dadhanka ninaadha nava tandavaadambaram
thadhimmi thakadhimmhi dhidhimmi dhimidhimmi sangeetha
saahithya suma samaram ambaram
omkara hreemkaara srimkaara hraimkaara manthra beejaksharam manjunaatheyshwaram

rugveda maadhyam yajurveda vedyam kaama prageetham adharma
praghatham puranethihasam prasiddham vishuddham
prapanchaika dhootham vibhuddham suhiddham

na kaaram ma kaaram vi kaaram ba kaaram ya kaaram niraakaara
saakaara saaram maha kaala kaalam maha neelakantam
maha nandha gangam mahattattahaasam jata joota rangaika ganga
suchitram jwala rudhra nethram sumithram sugothram
mahakaasha bhaasham maha bhaanu lingam.....
maha hantu varnam suvarnam pravarnam
souraashtra sundharam somanaatheeshwaram
srishaila mandhiram srimallikaarjunam
ujjayinipura maha kaaleshwaram
vaidhyanaatheshwaram maha bheemeshwaram
amara lingeshwaram bhaava lingeshwaram
kaashi vishweshwaram param grishneshwaram
tryambakaadhishwaram naagalingeshwaram
sreeeeeeeeeeeeeeee kedharalingeshwaram
agnilingathmakam jyothilingathmakam
vaayulingathmakam aathmalingathmakam
akhilalingathmakam agnihomathmakam..
anaadim ameyam ajeyam achinthyam amogham apoorvam anantham akhandam
2 (2nd time faster)
dharmasthala kshetra vara paramjyothim......3

om...... nama somayacha sowmyayacha bhavyayacha bhagyayacha
shanthayacha shouryayacha yogayacha bhogayacha kaalayacha
kaanthayacha ramyayacha gamyayacha eeshayacha srishaayacha
sharvayacha sarvaya-cha..

Download pkzip software from the below link

PKWARE ®To complete your download, please click on the link(s) below in accordance with your operating system and follow the prompts.

If you cannot click the link(s), please copy and paste the URL(s) located directly below the desired download into your browser.

ZIP Reader (5.97 MB)
http://pkware.cachefly.net/products/Reader/pkreader.exe

Heart Surgery is free of cost in Bangalore

Friday, November 13, 2009

Govt Employment News!!!

MAJOR ATTRACTIONS OF ISSUE DATED 14.11.09MAIN ATTRACTIONS OF THE EMPLOYMENT NEWS ISSUE DATED 14.11.09. Employment News issue dated 14.11.09 contains several attractive advertisements from some of the leading PSU/GOVT. Departments as below:-
1. Reserve Bank of India Services Board, Mumbai invites applications for various posts.
2. Defence Reesarch and Development Organisation (DRDO) declares the result of written examination of DRDO SET-2009.
3. Union Public Service Commission declares the result of Geologists Examination -2008.
4. National Safety Council invites applications for the posts of Director, Dy. Director, Asst. Director etc.
5. The Indian Navy invites applications to become a Short Service Commissioned Officer in Logistics Cadre of Executive Branch course commencing-July, 2010.
6. Bank of India requires General Banking Officers.
7. Railway Protection Force invites applications for filling up the posts of Inspectors (Prosecution) and Sub-Inspector (Prosecution).
8. Food Corporation of India requires Management Trainees and Assistant Grade-III.
9. Union Public Service Commission invites applications for various posts.
10. Indo-Tibetan Border Police Force invites applications for recruitment of the post of Head Constables (CM) and Mahila Constables (GD).
11. NSIC Technical Services Centre, Okhla, New Delhi offers admission to various technical courses.
12. Central University of Gujarat invites applications for the posts of Dy. Registrar, Assistant Librarian, Section Officer etc.
13. South East Central Railway invites applications for recruitment against Sports Quota for 2009-10.
14. Inter University Accelerator Centre needs Junior Engineer, Technician, Sr. Assistant etc.
15. Ministry of Commerce & Industry invites applications for the posts of Preventive Officer, Examiner, Section Officer etc.
16. Railway Recruitment Board, Ajmer declares the result for the posts of Asst. Loco Pilot.
Employment News issue dated 14.11.2009 contains advertisement for job vacancies of more than 87 Govt. Departments.

Waate Halla / Hole Falls is created by the tributary of Aghanashini river

This falls is created by the tributary of Aghanashini river. It is situated 30 kms from Sirsi town, Western Ghats. The waterfalls plunges from about 100ft. Waate meaning river side bamboo, which is found here in abundance. Halla meaning pit. Hole meaning pond. This place is close to Unchalli fall, Benne hole falle, Yana.

How to reach:
By Road: Bus ride from Sirsi which goes to HaggaraNi, get off at Nilakunda. 3kms walk to the valley, where one has to climb down to reach the Waate Halla falls
Nearest Railway: Sirsi
Nearest Airport: Mangalore Airport
By Road: From Bangalore 430 kms

Unchalli falls is near Yellapur (19 km) in Uttara Kannada.

The picturesque Unchalli Falls close by Uttara Kannada is famous for its Unchalli (Lushington) Falls was discovered by J.D. Lushington in 1845, a district collector of the British Government. Aghanashini river creates this water cascade which screams down from a height of about 450 feet. I

Unchalli falls is near Yellapur (19 km) in Uttara Kannada. This is also known as `Mini Niagara' or Keppa Falls is another name for its unique sound. Cascading from a height of 170 feet, it is famous for its spread and shape. This falls must be visited in July-August when it will be in full bloom.

Trekking 5 km from the Heggarne village along the dense forests can be an exciting experience. The steep mountain slopes and tracks, deep gorges, chilly breeze and the amazing flora and the rare avian species accompany you until you reach the roaring Unchali Falls plummeting down.

How to reach:
By Road: Siddapura Taluk in North Kanara by road
Nearest Railway Station: Sirsi town
Nearest Airport : Goa Dabolim Airport
By Road: From Bangalore 400 kms, Sirsi 25kms.

Shiv Gange waterfall is situated on the border of threee taluks of North Kanara district (Sirsi, Yellapur, Ankola).

Shiv Gange waterfall is situated on the border of threee taluks of North Kanara district (Sirsi, Yellapur, Ankola). The water falls plunges from about 200 feet, providing a picturesque view and pleasand trek. In the middle of the river is a Ganesha temple, on the upstream.

On can take the deviation before walking down the valley to view the fall. Forest Department has set up observation point from there one can get a good view of the waterfall. One needs to carry their own rations and tea shops are available en route. It is dangerous to try to get into the water. Other places of interest nearby would be Jog falls, Unchalli falls, Honnemaradu falls.

Best Time during and after monsoon, early Winter

How to reach:
By Road: At about 40kms away from Sirsi
Nearest Railway Station: Sirsi town
Nearest Airport: Mysore Airport
By Road: From Bangalore 400 kms, Sirsi 40kms, Vaanali 12+ kms.

Nisargadhama is a beautiful island formed by the river Cauvery

Nisargadhama is a beautiful island formed by the river Cauvery. This is situated 25 kms from Madikeri, 2 kms from Kushalnagar, in the Western Ghats.

Nisargadhama is an island in Cauvery and to reach this island you have to cross a hanging bridge. The forest boasts of foliage, teak and rosewood, bamboo grooves. One may visit the mini zoo, the deer park and elephants and spend the nights in tree houses facilitates with resturant. The place is ideal for picnics and boat rides.

Tibetian settlements in Kushalnagar and Bylakuppe are seen with monastery between well developed lawns and small ponds are enchanting. Periodic chants and sound of bells add to the serenity of the place. The place is suited with its appropriate name.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Kushalnagar
Nearest Airport: Mangalore Airport
By Road: From Bangalore 270 kms, Kushalnagar 2 kms, Madikeri 25 kms.

Magod falls is about 80 kms from Karwar. River


Magod falls is about 80 kms from Karwar. River Bedti gushes down in two leaps offering a beautiful view and the wooded area offers an ideal picnic spot. The beautiful falls amidst dense growth of evergreen forests plummets down into a rocky ravine from a height of 650 ft.

Magod falls can be reached by road comfortably in sturdy vehicles, keeping in mind the mountainous terrains required to traverse. It is about 19 km from Yellapur and 60 km from Kumta.

On the way to this waterfall you will find nice lake called "Kavade Kere" of about 60acres area. Trip to Magod falls in Yellapur taluq in North Kanara district in North West Karnataka will also be an opportune moment to visit the nearby sites like Jenukallugudda (honey rock hillock) where you can watch the mesmerizing sunset and Kavadikere (8km from Yellapur), a beautiful large lake.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Yellapur
Nearest Airport: Goa Dabolim Airport
By Road: From Bangalore 520kms, Karwar 100kms, Goa 205kms, Yellapur 19kms.

About 10kms from Kemmangundi, Kalhatti Falls is mesmerizing!!!

About 10kms from Kemmangundi, Kalhatti Falls is mesmerizing offering an excellent view of the cascading water from the Chandra Drona Hill from 45m above. The falls is in front of the Veerabhadreshwara Temple dedicated to Lord Shiva.

Kalhatta Giri falls is in Chikamagalur district in West Karnataka, 8 hour drive from Bangalore . Kemmangundi hill station is said to be the summer retreat for the erstwhile Wodeyar ruler, Krishnaraja Wodeyar IV. It has beautifully laid gardens, magnificent mountain ranges and splendid valleys, and is an excellent visual treat for the tourists.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Tarikere
Nearest Airport: Bangalore airport
By Road: From Bangalore 245 kms, Mangalore 150 kms, Tarikere 35 kms, Kemmangundi 10kms

The river descends perpendicularly into a great cataract known as the Iruppu Falls


The river descends perpendicularly into a great cataract known as the Iruppu Falls. This place is believed to possess the power to cleanse one's sins and is visited by thousands of devotees from far and near on Shivaratri day. There is temple dedicated to Sri Ram, surrounded by paddy fields, from where it is a climb up to the falls through natural forest. This place can be visited from Gonikopal on the way to Nagerhole National Park by taking a detour after Srimangala, situated in the Kutta Road.

Originating from the Brahmagiri Range, the river Lakshmana Theertha plungess down from a height of 170 ft. forming the Iruppu Water falls. It creates a ceaseless thunder amidst the silence of the thick wood in two stages. It is located 50kms from the Nagarahole National Park and about 50kms from Madikeri, South Karnataka about 300kms for Bangalore. The other places of interest nearby are Brahmagiri peak, a place called pakshi-patala (Brahmagiri Wild life Santuary)

This waterfall is also known as Lakshmana teertha falls. En route to the Iruppu Falls in Karnataka you will come across the Rameshwara Temple, serene among the vibrant nature. The temple attracts a large number of pilgrims during Shivaratri. Nearest town for all amenities will be Srimangala.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Srimangala, Mysore
Nearest Airport: BIA
By Road: From Bangalore 260 kms (Bangalore-Mysore-Gonikoppa-Irrupu), Mysore 120 kms, Virajpet 48 kms
Nearby places: Brahmagiri, Nagarahole

Hebbe Waterfalls in Karnataka. It is in Chikamagalur district in West Karnataka,


Among the exotic hill stations at Kemmangundi are the beautiful Hebbe Waterfalls in Karnataka. It is in Chikamagalur district in West Karnataka, 8 hour drive from Bangalore . Kemmangundi hill station is said to be the summer retreat for the erstwhile Wodeyar ruler, Krishnaraja Wodeyar IV. It has beautifully laid gardens, magnificent mountain ranges and splendid valleys, and is an excellent visual treat for the tourists. One can take 8k ms trek to reach the Hebbe falls.
This falls is created by the waters from the mountains. It plunges cascades down from 250 feet to Dodda Hebbe and Chikka Hebbe, in 2 stages.
The nearest town is Tarikere which is about 35kms from Kemmangundi. Other places of interest would be the Kalhatta Giri falls.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Tarikere station
Nearest Airport : Bangalore International Airport
By Road: From Bangalore 300 kms.

DonDole waterfalls is a nice water fall which is about 20+kms from Kakkinje

DonDole waterfalls is a nice water fall which is about 20+kms from Kakkinje, which is just 3 kms before CharmaDi from Ujire, in the Chickamagalur District.

After leaving the Kakkinje one gets a breathtaking view of the BanDaje Arbi and the Ballala rayana durga. One can enjoy the forest and also may see a bison, or two, also wonderful birds, butterflies. Other place of interest are Bale kalu gudda.

After destroying Western Ghats for roads, mines and huge power plants, Government has come up with a new idea to continue the destruction of the forests, the mini hydro electricity projects. Soon, other falls like Bandaje, Koosalli, Irpu and Kudlu Theertha will follow suit.

How to Reach:
By Road: Dondole falls is around 20+kms from Kakkinje near charnadi in South Kanara district . From Dharmasthala to CharmaDi (18kms) can be the starting point to visit the place around.
Nearest Railway: Ujre
Nearest Airport: Mangalore airport
By Road: From Bangalore 350 kms

About 65kms, East of Mysore, you will find the tiny island town of Shivasamudram in Mandya district.

About 65kms, East of Mysore, you will find the tiny island town of Shivasamudram in Mandya district. Here the River Cauvery meanders to fall into cascading Shivasamudram Falls. This sparking waterfalls flows through the abundant sylvan forest of Karnataka in Deccan Plateau, plunges 320 feet into gorge into a spate, breaking into a cloud of misty foam. The falls are 893 metres wide.

In the Western Ghats of Kodagu district at Talacauvery, River Cauvery emerges and meanders to join the Rivers Harangi, Hemavathi, Lakshmana Thirtha and Kapila creating number of waterfalls.

Cauvery forms many islands throughout its journey from Talacaurvery to Bay of Bengal. One such island is Shivanasamudra or Bluff. At Shivasamudram also called Bluff or Simsha, this water falls has twin jumps, the Gagana Chukki or the Western falls and the Bara/Bhara Chukki or the Eastern falls.

Monsoon season(during the month of July and August makes this waterfall swell to enormous proportion, when the river Kabini floods along with Cauvery creating a waterfall perhaps a thousand feet wide. The Hydro electric power stations is the first of its kind in Asia, in 1902, is still functional. It was commissioned by the Diwan of Mysore, Sir K Seshadri Iyer. The first town to receive the electricity from this station was Kolar Gold Fields, hence Kolar became the first town in Asia to get hydro electricity.

Trekking : One needs to trek 2kms through the lush greenery, along the banks of Cauvery to approach the falls. Sitting on the benches provided at the watch tower you can revel the beauty of the river plummet into a spray of mist.

One Day Trip : One can visit the Somanathpur Temple, Shivanasamuram, and then visit Talakad (35kms ) One can find accommodation and food at Talakad.

Best Visiting time : June to September ( the water falls looks full and gorgeous during this season). The climate is moderate entire year.

How to Reach:
Nearest Railway Station : Mandhya
Nearest Airport : Mysore Airport
By Road : 65kms from Mysore. 139kms from Bangalore (Bangalore-Maddur-Malavalli-Sattegala-Bluff), 35kms from Talakad.
Nearby places: Talakad, Somanathpur, Srirangapatna

Benne Hole Falls water falls in the Devimane Ghats region of the Western Ghats.

Benne Hole Falls water falls is formed from the tributary of river “Aghanashini”, which flows in the Devimane Ghats region of the Western Ghats. The height of the falls is about 200ft.

Benne Hole means big stream in Kannada. About 21kms from Sirsi to Kumta is place called Kasage, which is 6kms from the waterfalls. One needs to take the path towards Hosur. The falls is 2kms walk from this route.

How to reach:
By road: From Kasage en route Kumte from Sirsi. 5kms before Ragi Hosalli
Nearest Railway Station: Sirsi town.
Nearest Airport : Mysore Airport
By Road: From Bangalore 440 kms, Sirsi 26kms

Alekan or alekhan falls is on the way to Kottigehara from Charmadi.

Alekan or alekhan falls is on the way to Kottigehara from Charmadi. Its just next to the road before 4kms from Kottigehara. This water fall is just next to a small bus stop by name 'alekhan horatti'. Since being both very easily accessible and immensly beautiful it attracts people. Other places are Bale Kallu Gudda.

How to Reach:
By road: Alekan falls is around 18+kms from Charmadi ghats in Chikamagalur Hegadekatta. A walk to the Vaddi Ghat after you get down at Vaddi cross or Yana
Nearest Railway: Chickmangalur
Nearest Airport: Mangalore Airport
By Road: From Bangalore 350 kms

Vibhooti is a small waterfalls near Yana, about 50kms from Sirsi North Kanara, Western Ghats.

Vibhooti is a small waterfalls near Yana, about 50kms from Sirsi North Kanara, Western Ghats. The falls gets its name from the Lime Stone rock nearby. After we pass the Vaddi Ghats we need to take a deviation at a place called Mabagi which is about 3kms from the falls.Other places of interest would be Yana, Unchalli, Benne hole falls.

How to Reach: By road from Sirsi which goes to Mattighatta, Devanalli via Hegadekatta. You will not get a bus which takes you near the waterfall you will have to walk the Vaddi Ghat after you get down at Vaddi cross or Yana
Nearest Railway: Sirsi
Nearest Airport : Mangalore Airport
By Road: From Bangalore 400 kms

Sirimane Falls 5kms distance from Kigga, near Sringeri, Western Ghats.

This enchanting falls as its name suggests is nature bounty. It is 5kms distance from Kigga, near Sringeri, Western Ghats. Best season for visiting would be just after the rainy season.

Because of its easy accessability for one day goers, it is crowded most of the time. One can club their visit to the other locations like Narasimha Parvata, Aagumbe, Sringeri temple, Uluve bird Sanctuary.

Best season for visiting would be just after the rainy season.

How to reach:
By Road: Sirimane falls is 5kms from Kigga in Chikmagalur district
Nearest Railway: Sringeri
Nearest Airport: Bangalore International Airport
By Road: From Bangalore 300 kms, Kigga Chikmagalur 5kms, Sringeri 22kms

Sathodi Falls in Karnataka is about 32 kms form Yellapur


Sathodi Falls in Karnataka is about 32 kms form Yellapur. Close to Sirsi in Uttar Kananda there are many streams that join together in the Kallaramane Ghat and cascade into a 15m picturesque Sathodi falls. It further joins the backwaters of Kodasalli dam that is built over the Kali River. This is popularly known as the Mini Niagara. This falls forms a part of the Ganeshgudi forest range. o

Oher places of interest are Magod, Ganesh Gudi, Yellapur.

Early winter and late monsoon season will be the best time to visit this place.

How to reach:
Nearest Railway Station: Yellapur
Nearest Airport: Goa Dabolim Airport
By Road: From Bangalore 535 kms, Kumta 72 kms, Goa 225 kms, Yellapur 32 kms

Muthyala Madu/Pearl Valley Its in the periphery of Banneraghatta National Park.

This lovely picnic spot is an hours drive (40 kms) from Bangalore. Its in the periphery of Banneraghatta National Park.

The Muthyalamaduvu Falls or the Pearl Valley Falls is a gushing stream cascading down from a height of 92 m. The drops of water strewn across the rock surface on impact lend the appearance of scattered pearls. Hence the name. The fall, its sereneambience and the lush green valley is a huge draw for visitors.
Overlooking these falls is a small shrine dedicated to Shiva, adding a religious touch to the place.

How to Reach:
By Road: From Bangalore head out on Bannerghatta Road, continue from National Park to reach Anekal
Nearest Railway: Bangalore
Nearest airport : Bangalore International airport
By Road: From Bangalore 40 kms

Jog Falls is situated on the borders of Shimoga and North Kanara, 100 Kms from Shimoga city.

Jog Falls is situated on the borders of Shimoga and North Kanara, 100 Kms from Shimoga city.

The Western Ghats gives rise to the Sharavati river that plunges from a height of 829 feet in four magnificent cascades namely Raja, Rani, Roarer and Rocket. Jog falls, being the tallest waterfalls in India is situated in the dense evergreen forests, 16kms from Talguppa nearest railway station, Shimoga district, Karnataka. You can also reach this falls en route National Highway 48 or 4. The effect is greatly heightened by the wild and beautiful region around which is covered with a wealth of luxuriant vegetation. The steps cut into rocks will lead you to the very depths of the fall and shower you with vaporous spray that bounces off these rocks.

During Monsoons the Jog falls voluminous creating a spectacular sight with rainbows every now and then. One can take a adventurous walk at the bottom of the gorge when the sluice gates of the Linganmakki dam are closed.

The best time to visit the Jog is in winter when the sky is clear of the mist.The place is well connected by rail and road from Shimoga city and number of government & private buses ply between Shimoga and Jog Falls.

Jog falls is also known as Gerusoppaa falls, is the highest untiered waterfalls in India as it drops directly and does not stream on to the rocks.

August-December is considered the season of best flow and the best time to visit. Jog is situated 30 Kms away from Sagara, and 379 kms away from Bangalore.

Associated with the waterfall is the nearby Linganmakki Dam across river Sharavathi, and the hydro-electric power station that it serves. The power station has been operational since 1949, and is, at 1200 MW capacity, one of the largest hydro-electric stations in India and a significant source of electric power for Karnataka.

The power station was previously named Krishna Rajendra hydro-electric project, after the King of Mysore at that time. The name was later changed to Mahatma Gandhi hydro-electric Project. It was served by Hirebhaskara dam until 1960. After 1960, thanks to visions of Sir M. Visvesvarayya, Linganmakki Dam, built across river Sharavathi is being used for power generation.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Thalaguppa, Shimoga district.
Nearest Airport : Mangalore International Airport
By Road: National Highway number 206, from Bangalore 378kms (Bangalore-Shimoga-Sagar-Jog), from Sagar 45kms, Siddapur 21kms, Honnavar 56 kms

Nearby places: Honnemardu, Karwar

Where to stay:

Hotel Mayura Gerusoppa (KSTDC)
Jogfalls
Phone : +91-8186-344732

PWD IB
Phone : +91-8186-344333

Lalguli Falls in Karnataka located about 15 kms north of Yellapur

Lalguli Falls in Karnataka located about 15 kms north of Yellapur, a plethora of thundering waterfalls plummeting down from great heights. Among the exotic waterfalls, in the Western Ghats rising to an average of 900m converges into the Nilgiri Hills and offers to Karnataka. Kali river plunges 250 ft. looking absolutely stunning throwing up a spray of misty clouds.

The season to visit this falls would be winter though monsoons provide the full force of water, it is better to avoid due to land slides. Watch out of leeches.

How to Reach:
Nearest Railway Station:Yellapur, Uttara Kannada
Nearest Airport: Goa Dabolim Airport
By Road: From Bangalore 515 kms, Yellapur 15km, Kumta 60km, Dabolim (Goa) 220km

Honnemaradu in Karnataka is situated in the Shimoga district which is about 25 kms from Sagara towards Jog Falls.

Honnemaradu in Karnataka is situated in the Shimoga district which is about 25 kms from Sagara towards Jog Falls. Situated on the back waters of the Sharavathi River, Honnemaradu is famous for being the home to a wide variety of water sports.
The shimmering waters under the blue firmament will cajole any water sports lover to venture into the lake and enjoy the adventures sports. Windsurfing, coracling, canoeing, kayaking and scuba diving are the various water activities people participate in when visiting Honnemaradu.

Nestled in the greenery of the Western Ghats in a widely spread area of 50 km by 80 km that houses the lake, the reservoir is exclusively for those looking forward to have fun with water sports.

Best time to visit these places is in early Winter.

How to reach:
By Road: From Madikeri it is best to catch a local transport (jeep or taxi) to the coffee estate. From here it is a 10 minutes walk to the waterfalls through the coffee fields.
Nearest Railway Station: Thalaguppa, Shimoga
Nearest Airport: Mangalore International Airport
By Road: From Bangalore 400 kms, Thalaguppa 12 kms

Godachinamalki near Gokak falls

10 kms from Gokak falls there is a village named Godachinamalki a trek of 2 Kms from here takes you to a beautiful falls the stream flows in a slow rhythm until the first drop of about 70 Ft as one treks to the spot, one comes across a long line of tiny falls that add up to make the big jump. The area being a rocky bed facilitates the creation of numerous lovely cascades to give the look of a royal bath in a palace complex.

The main falls dips again a little further by another 50 Ft before joining the Ghataprabha. This is truly rejuvenating falls, unspoilt and devoid of noisy crowds.

Gokak falls is a waterfall is at a distance of 60 Kms from Belgaum and 10kms from Gokak town.

Gokak falls is a waterfall known for its beauty. It is at a distance of 60 Kms from Belgaum and 10kms from Gokak town. Located right on the main road is a celebrated tourist centre in the district. This falls has a height of about 170 feet.

The river Ghataprabha after winding a course of a long route takes a leap of 52 meters, over a rocky bed 170 feet down. The falls is famous for its spread and shape.Except in width and colour of the water, the general features of the fall, its height, shape and rapidity above are much like those of " Niagara".

The waterfall is horse shoe shaped at the crest, with a flood breadth of 177 metres (580 ft). During rainy season the thick reddish brown water sweeps far over the brink of the cliff with a dull roar that can be heard from some distance.

Gokak gets its name due to the Goki trees found in abundance in these areas.

Electricity was generated here for the first time in the country in 1887. The generating station can be reached on the ropeway. Recommended only for the extra courageous! A walk down either bank of the rocky gorge rewards you with ancient Chalukyan monuments waiting to be explored.

July to September is the best season to visit the place.

How to Reach:
Nearest Railway Station: Belgaum
Nearest Airport : Bangalore airport
By Road: From Bangalore 570 km (Bangalore-Hubli-Belgaum-Gokak)
Nearby places: Belgaum Fort, Kittur

Chunchanakatte Falls is part of the river Kaveri, Krishnaraja Nagar taluk of Mysore district.

Chunchanakatte Falls is part of the river Kaveri, Krishnaraja Nagar taluk of Mysore district. It is famous for the Kodanda Rama temple on the banks. It is believed that Goddess Sita took a bath in this holy waters at Dhanuskoti thus rendering a tumeric tinge to the water.

Brahma Rathotsava (car festival) is held on January 15th of every year. A holy dip in the river could be considered but one must take caution of the high current during monsoons. A big cattle festival is held during August.

Besides the picturesque falls this place boasts of greenery and migratory birds. There is an Hydral power station nearby. The power plant was started during 1994 and completed (two units) in 1998. The power station has a capacity of 18MW (9 MW each).

Kappadi kshetram, another holy place is located nearby. On the banks of river Cauvery, Arkeswara swamy temple, near KR Nagar, located at the outskirt which is worth visiting.

Best time to visit this falls is during January-February.

How to reach: Only road transport is possible. Private and Government transport is available to Chunchanakatte from K.R.Nagar.
Nearest Railway Station: Mysore
Nearest Airport: Mysore Airport, Bangalore International Airport
By Road: From Bangalore 140kms, Mysore 54kms, K.R.Nagar 14kms